VILLKOR

Kechiq uppmanar användare att läsa dessa Allmänna Villkor som reglerar köp av produkter från våra partners, såväl som hanteringen av beställningar som görs på plattformen.

1. INGÅENDE AV AVTAL OCH LEVERANS AV PRODUKTERNA

1.1 Alla beställningar som läggs på www.kechiq.it innebär ingående av ett försäljningsavtal med Kechiqs partner. Status som KECHIQ-partner anges specifikt på detaljsidan för varje enskild produkt. Kechiq agerar aldrig som säljare.

1.2 Genom att klicka på knappen "Bekräfta beställning" lägger kunden en bindande beställning på varorna som finns i den virtuella kundvagnen. När beställningen har skickats kommer KECHIQ  inom 24 timmar att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar beställningen till kunden. Försäljningsavtalet ingås mellan Kechiqs partner och kunden när denne får orderbekräftelsen. Om kunden inte får någon bekräftelse på beställningen inom den tid som anges i denna art. 1.2., måste den relativa beställningen anses vara ogiltig.
Beställningar för vilka kunden har valt förskottsbetalning kommer att skickas automatiskt, avtalet med partnern anses ingått vid betalningstillfället.

1.3 KECHIQ tar inget ansvar för att behöva söka och hitta otillgängliga produkter från andra källor. Kechiq är endast skyldigt att leverera det som görs tillgängligt av dess partners. Om leveranstiden är uttryckt i arbetsdagar, förstås det som alla de dagar som ingår mellan måndag och fredag, med uttryckligt undantag för alla helgdagar.

2. PRISER, FRAKTKOSTNADER OCH EXPRESSLEVERANS

2.1 Kunden är skyldig att betala det pris som anges på produktsidan vid tidpunkten för beställningen. Det angivna priset är slutgiltigt och inklusive moms i tillämpliga fall.

3. BETALNING

3.1 Kechiq accepterar onlinebetalningar via PayPal. Debiteringen sker omedelbart.

3.2 Kechiq accepterar offlinebetalningar via banköverföring.
Vid betalning via banköverföring informerar vi dig om att varornas tillgänglighet inte bekräftas förrän betalningen har mottagits.

3.3 Banköverföring: Om betalningen eller ett bankdokument som bevisar betalning inte har tagits emot inom 5 (fem) arbetsdagar, annulleras beställningen automatiskt. Om du har gjort överföringen inom tidsfristen men beställningen annulleras måste du omedelbart kontakta Kundtjänst.
Det beräknade leveransdatumet ska endast anses tillförlitligt för SEPA-överföringar som görs online inom 1 timme efter beställningen, annars kommer det beräknade maximala leveransdatumet att automatiskt räknas om baserat på dagen för faktiskt mottagande av betalningen. Vi rekommenderar inte att du använder denna betalningsmetod vid köp inför speciella händelser med korta deadlines (t.ex. helgdagar, födelsedagar, presenter, etc.).

 

4. ÅNGERRÄTT

Kunden har rätt att dra tillbaka alla beställningar som rör produkter från Kechiqs partners utan att ange några skäl och med vilken förklaring som helst, så länge återkallelsen är uttrycklig.

4.1 Kunden har rätt att återkalla alla beställningar som rör Kechiqs partners produkter, utan att ange några skäl och med vilken förklaring som helst, förutsatt att den är uttrycklig, inom 14 dagar från den faktiska leveransen av produkten eller när kunden förvärvar fysisk besittning av varorna, i enlighet med och genom verkställande av art. 52 i konsumentlagen.

 

Kechiq hanterar ångerrätten direkt på uppdrag av sina partners, utom i fall av skadeståndstalan mot dem.

 

För att utöva ångerrätten är det nödvändigt att informera Kechiq (KECHIQ Via John Fitzgerald Kennedy n. 95, 30027 San Donà di Piave (Venedig) www.kechiq.it), såväl som partnern, om beslutet att frånträda detta försäljningskontrakt, genom att fylla i onlineformuläret med hjälp av den vägledning som finns för proceduren.

 

KECHIQ kommer att skicka en bekräftelse på mottagandet av utövandet av ångerrätten till kundsidan på Kechiqs webbplats.

 

Efter att ha utövat ångerrätten inom 14 dagar från leveransen av varorna kommer KECHIQ att fortskrida med återbetalningen enligt de metoder som anges i punkt 5.

 

Från och med den 15:e dagen och senast den 100:e dagen efter leverans av produkten kan kunden returnera den. Efter att varornas lämplighet har kontrollerats kommer kunden att få en kupongkod till samma värde som de returnerade varorna, som kan användas för köp på www.kechiq.it inom 12 månader från utfärdandet.

 

Den personuppgiftsansvarige för de uppgifter som samlas in via denna webbplats är Keelt Group SpA. De beslutar självständigt om ändamålen och metoderna för behandling, samt om de säkerhetsprocedurer som ska tillämpas för att garantera konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för data. De personliga och skattemässiga uppgifter som förvärvats direkt och/eller genom tredje part av leverantören samlas in och bearbetas i pappers-, datoriserad och telematisk form, och behandlas i syfte att registrera beställningen och aktivera procedurerna för fullgörande av detta kontrakt och tillhörande nödvändig kommunikation, utöver fullgörandet av eventuella rättsliga förpliktelser, samt för att möjliggöra effektiv hantering av kommersiella relationer i den utsträckning som är nödvändig för att på bästa sätt kunna utföra den begärda tjänsten (artikel 24, punkt 1, bokstav . b, lagdekret nr 206/2005).

4.2 Undantag från ångerrätten
Enligt artikel 59 i konsumentlagen kan du inte begära retur om du har köpt en anpassad produkt. Från och med den 14:e dagen efter leverans kommer det dessutom inte att vara möjligt att returnera eventuella tillhörande produkter och tjänster.

 

5. EFFEKTER AV UTÖVANDE AV ÅNGERRÄTTEN

 

Efter frånträdet från detta avtal kommer Kechiq att ersätta alla betalningar som köparen gjort inklusive leveranskostnader utan onödigt dröjsmål, och i alla fall senast 14 dagar från den dag då Kechiq tar emot produkten på logistikcentret. Denna tidsperiod är nödvändig för att utföra lämpliga kontroller och verifieringar av varornas skick. Återbetalningen kommer att göras genom samma betalningsmetod som användes av kunden vid köpet, om inte annat avtalats. Återbetalningen kan avbrytas tills Kechiq tar emot de returnerade produkterna. Produkterna måste returneras:
– i samma skick som när de levererades;
– korrekt förpackade i originalförpackningen (Original Kechiq Box), inte skadade eller förstörda och utrustade med alla tillbehör: förpackning, bruksanvisning, etiketter, returförsegling perfekt intakta i alla delar – ALLT I ORIGINALFÖRPACKNING.
– utrustade med det vederbörligen ifyllda RMA-formuläret som finns i förpackningen, för att möjliggöra identifiering;
– utan tecken på användning, förutom sådant som överensstämmer med utförande av en normal prövning av artikeln
– Returer får inte vara använda, slitna, tvättade eller skadade

Om den returnerade produkten inte överensstämmer med bestämmelserna i föregående stycke, kommer returen inte att vara giltig och kunden kommer att stå för kostnaderna för returen. Kunden ansvarar för en eventuell minskning av varornas värde till följd av annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
I händelse av att en kund inte tar emot leveransen av paketet och därför uttryckligen bestämmer sig för att inte använda alla Kechiqs tjänster och garantier relaterade till returen av paketet, kommer en avgift (restocking fee) på 12,00 EUR att dras av från återbetalningen.

6. STANDARDFORMULÄR FÖR UTÖVANDE AV ÅNGERRÄTTEN

Kunden som avser att frånträda avtalet måste uteslutande följa den lämpliga onlineproceduren som finns på plattformen på adressen www.kechiq.it, och tillhandahålla all information som efterfrågas genom avdelningen BESTÄLLNINGAR. Kunder som inte har registrerat sig måste kontakta kundtjänst.

7. ÅTERBETALNINGAR

7.1 Återbetalningar krediteras direkt till kontot eller betalningsmetoden som användes vid köptillfället: via banköverföring eller genom att kreditera PayPal-kontot eller kreditkortet.

7.2 Återbetalningsbeloppet inkluderar inte:
– fraktkostnader vid utebliven användning av originalkartongen (Original Kechiq Box)
– kostnaden för presentpappret och alla tillhörande produkter/tjänster.

7.3 Om returen inte returneras i Kechiqs originalförpackning kommer fraktkostnader på 8,00 EUR att dras av från den totala återbetalningen.

7.4 Vid retur av en produkt som köpts med kupong inom den 14:e dagen efter leverans kommer eventuell mellanskillnad att återbetalas kontant medan beloppet på kupongen återbetalas med en ny kupong.

8. KUNDTJÄNST

Kunden kan kontakta KECHIQs kundtjänst via e-post på info@kechiq.com, via Whatsapp på 0039 392 44 07 004, eller via Facebook Messenger.

9. GARANTI FÖR DEFEKTER OCH SKILLNADER PÅ PRODUKTERNA OCH YTTERLIGARE INFORMATION

Kechiq garanterar att partnern tillämpar Konsumentbalkens regler om garanti för defekter och avvikelser hos produkterna vid köp. Kunden kommer därför att beviljas de rättigheter som avses i art. 130 i konsumentlagen och dessa rättigheter måste utövas inom de villkor som anges i art. 132 i samma konsumentlagstiftning.
Fabriksgarantin täcker tillverkningsfel som kan hänföras till tillverkaren såsom funktionsfel i urverket eller problem som uppstår i klockans vattentäthet.
Garantin täcker inte byte av stenar som lossnat på grund av fall eller stötar. Garantin täcker inte klockans glas och täcker inte delar som kan påverkas av oavsiktlig skada som fall, stötar eller felaktig användning. Garantin täcker inte vattenskador om det inte finns någon indikation angående vattentäthet. I dessa fall kommer reparationerna att vara avgiftsbelagda, förutom för kunder som har köpt tilläggsförsäkringar från Kechiq vid köptillfället.
För reparationer som inte täcks av garantin kan Kechiq utföra de tjänster som begärs till en kostnad som beror på klockans modell och vilken typ av ingrepp som krävs. Dessa avgifter anges individuellt och kan komma att ändras.
Skicka inte originalförpackningen eftersom den inte kommer att returneras. Det är viktigt att paketet är försäkrat och att klockan är ordentligt skyddad för frakt.
Garantin är ogiltig om reparationerna utförs av obehörig personal och utan att först kontakta Kechiq.
Om du behöver dra nytta av garantin står Kechiqs kundtjänst till ditt förfogande för alla problem.
Fraktkostnaderna för att skicka produkten och returnera den efter reparationen betalas av Kechiq under de första 30 DAGARNA, sedan måste du skicka produkten på egen bekostnad. Reparationen kommer att vara gratis.
Kechiq följer strikt och exklusivt de garantivillkor som fastställts av tillverkaren.
Kechiq förbehåller sig rätten att kontrollera villkoren för den returnerade produkten för att säkerställa att felet verkligen beror på ett fabriksfel eller andra orsaker. Sedan kommer det att avgöras om garantiservice kan tillämpas. Vidare kommer säljaren att ha rätt att besluta om produkten ska bytas ut eller repareras, beroende på produktens tillgänglighet och skadans omfattning. Om modellen inte är tillgänglig kommer den att ersättas med en klocka av samma värde och liknande stil.
Garantireparationer tar cirka 3-6 veckor beroende på tillgången på reservdelar. Kechiq ansvarar inte för förseningar på servicecenter.
För garantiingripanden efter mer än 30 dagar kommer försändelsen till Kechiqs huvudkontor eller ett av Kechiqs partnerservicecenter att debiteras köparen. I händelse av att köparen inte kan gå till ett postkontor eller använda en liknande frakttjänst, kan upphämtning i hemmet göras mot en avgift på 8,00 EUR.
Returförsändelsen från servicecentret kommer att betalas av Kechiq. När produkten returneras är det viktigt att kunden fyller i returformuläret inuti paketet och uppvisar Kechiqs garantikort (i tillämpliga fall).
Om produkten returneras och paketet är skadat på grund av att det inte har packats noggrant, kommer en avgift (restocking fee) på 5,00 EUR att krävas, såvida inte det skadade paketet omedelbart rapporterades till Kechiqs kundtjänst vid leveranstillfället.

10. TILLÄMPLIG LAG

10.1 Dessa allmänna villkor regleras av italiensk lag och måste tolkas enligt denna.

10.2 För alla tvister som kan uppstå i samband med dessa villkor kan kunderna aktivera ett förfarande för utomrättslig tvistlösning. Utan att det påverkar den eventuella tillämpligheten av tvingande lagbestämmelser för konsumentskydd, kommer alla tvister i alla fall som är kopplade till dessa allmänna villkor att överlåtas till den exklusiva jurisdiktionen för domstolen i Venedig.
I enlighet med och för syftet med artiklarna 1341 och 1342 i civillagen, förklarar kunden att denne noggrant har läst och förstått och specifikt godkänner följande klausuler i de allmänna avtalsvillkoren:
4. ångerrätt; 10. tillämplig lag.

10.3 Kunden har också rätt att använda det onlinebaserade tvistlösningsförfarandet som finns tillgängligt på http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Behöver du mer information?

Hej, välkommen! Ange dina uppgifter för att logga in på Kechiq
E-post
Lösenord Hämta
Har du glömt ditt lösenord? Oroa dig inte – ange din e-postadress för att hämta dina inloggningsuppgifter.
E-post
Hej, välkommen! Registrera dig på den bästa klockmarknadsplatsen
Vill du sälja med Kechiq? Registrera dig här
Namn
Efternamn
E-post
Bekräftelse av e-postadress
Lösenord
Plus Glasversicherung
Ett års förlängning av giltigheten utöver den tvååriga lagstadgade garantin.
Garantie Plus 1 Jahr
Presentpaket 'A rose for you' med lila och vitt papper och silverband för att slå in ditt paket självständigt hemma.
Anpassad gravyr
Service för att gravera en personlig text/datum på baksidan av klockan. Möjligheten varierar beroende på klockans märke och modell. Vi förbehåller oss rätten att göra en genomförbarhetskontroll i förväg. Om det inte är möjligt att gravera baksidan av den valda produkten, återbetalas graveringen.
Fullständigt skydd
Glas + 1 års garanti plus försäkring till ett specialpris bara för dig. Glasskydd: Inkluderar reparation av glaset om det går helt sönder under den tvååriga lagstadgade garantiperioden. Inkluderar reparation/utbyte av glas, hämtning och returtransport från servicecentret. Inkluderar inte reparation av repor, flisor eller andra skador som orsakats av att klockan tappats. Garanti Plus: 1 års förlängd garanti utöver den lagstadgade 2-åriga garantin
Behöver du mer information? Fyll i de obligatoriska fälten och skicka din förfrågan, så svarar vi så snart som möjligt.
Namn
Efternamn
Företagsnamn
Telefon
E-post
Ämne
Meddelande
Behöver du mer information? Fyll i de obligatoriska fälten och skicka din förfrågan, så svarar vi så snart som möjligt.
Namn
Efternamn
Företagsnamn
Telefon
E-post
Ämne
Meddelande
Rapportera det hittade felet
Namn: Produktkod: UPC:
Beskriv felet
Delbetalningar och säkra transaktioner
Vi erbjuder möjligheten att betala för köp i bekväma delbetalningar med Scalapay, utan någon ränta. Alla kreditkortstransaktioner garanteras också av PCI- och DSS-standarderna som involverar över 300 säkerhetskontroller.
2 års garanti
Alla produkter som är
Fri retur inom 100 dagar
Du har 100 dagar på dig att returnera produkten kostnadsfritt och utan extra fraktkostnader. Inom 14 kalenderdagar från leverans av produkten kommer återbetalningen att göras på samma betalningsmetod som beställningen behandlades med. Från och med den 15:e dagen kan produkten inte återbetalas, men en kupongkod med samma värde kommer att skickas som kan användas på Kechiq inom 12 månader från utfärdandedatum.
Ny och autentisk produkt
Alla våra produkter är nya, autentiska och inte föremål för förfalskning. Varje produkt åtföljs av garanticertifikat och originalförpackning, och är föremål för strikta kvalitetskontroller innan frakt.
Vi finns i 8 länder
För att säkerställa snabbare och effektivare leveranser finns Kechiq på plats med olika kontor i flera delar av världen.
Verifierad partner
''Verifierad partner'' är en auktoriserad säljare av klockor, i besittning av en vanlig licens, som uppfyller de högsta kvalitetsstandarder som Kechiq kräver för produkter och tjänster. Varför visas inte säljarens namn? Vi visar inte säljarens namn för att undvika kontakter utanför plattformen. Att dina köp är säkra är det viktigaste för Kechiq. Endast genom att handla via Kechiq kan vi ta hand om dina inköp, dina betalningars säkerhet och hantera eventuella tvister med säljaren åt dig, vilket garanterar ett maximalt skydd för dig. När du köper från en verifierad partner
Skickas av Kechiq
Varorna som anges som
Delbetalning
Med Scalapay kan du dela upp betalningen av din klocka i 3 delar, delbetalningen godkänns direkt och du behöver inte betala någon provision.